Menu
FAQ

FAQ

ENGLISCH BELOW

 

Q: Ik heb zojuist tickets gekocht maar geen bevestiging ontvangen.
A: Controlleer altijd uw spam/ongewenste email. Staat hij hier niet tussen? Stuur gerust een mail naar deelnemers@deculinaire4mijl.nl dan helpen we je daar graag verder.

 

Q: We hebben meegedaan aan jullie wandeling met prijsvraag, wanneer worden de winnaars bekend gemaakt
A: De winnaars worden in de week na de wandeling bekend gemaakt.

 

Q: Kan ik mijn shift en/of data wijzigen
A: Door de enorme populariteit van de wandelingen kunnen shifts en/of data’s niet naderhand worden gewijzigd

 

Q: Wanneer krijgen we de route en menu’s toegestuurd?
A: Uiterlijk 2 uur voor het evenement ontvang je alle informatie die je nodig hebt om deel te nemen aan 1 van de wandelingen.

 

Q: Mag ik ook later starten dan mijn gekozen shift?
A: Ja hoor dat mag als je maar voor de eindtijd van jouw shift klaar bent met de route.

 

Q: Op welk punt van de route moeten we starten?
A: Je mag zelf bepalen waar je de route start.

 

Q: Mogen kinderen deelnemen aan dit evenement?
A: Kinderen tot 12 jaar mogen gratis meedoen

 

Q: Ik kan dit weekend niet mee doen, wanneer is het volgende evenement?
A: Op onze pagina https://deculinaire4mijl.nl/tickets/ vind je het overzicht van alle komende evenementen bij jou in de buurt.

 

Q: Ik ben vegetarisch en wil graag meedoen. Heeft de Culinaire 4 Mijl/Frituurloop ook vegetarische opties?
A: Ja Ieder restaurant/snackbar heeft een vegetarische optie in hun actie.

 

Q: Ik ben moslim en wil graag meedoen. Heeft het menu van Culinaire 4 Mijl/Frituurloop ook halal gerechten?
A: Ja Ieder restaurant/snackbar heeft een Halal optie in hun actie.

————————————————————————————————————————————

 

Q: I just bought tickets but did not receive a confirmation.
A: Always check your spam / unwanted email. Is he not listed here? Feel free to send an email to deelnemers@deculinaire4mijl.nl and we will be happy to help you.

Q: We participated in your contest walk, when will the winners be announced
A: The winners will be announced in the week after the walk.

Q: Can I change my shift and/or dates
A: Due to the enormous popularity of the walks, shifts and/or dates cannot be changed afterward

Q: When will we receive the route and menus?
A: At least 2 hours before the event you will receive all the information you need to participate in 1 of the walks.

Q: Can I also start later than my chosen shift?
A: Yes you can as long as you have finished the route before the end time of your shift.

Q: At what point of the route should we start?
A: You can decide where you start the route.

Q: Are children allowed to participate in this event?
A: Children up to 12 years old can participate for free

Q: I can’t participate this weekend, when is the next event?
A: On our page https://deculinaire4mijl.nl/tickets/ you will find an overview of all upcoming events near you.

Q: I am a vegetarian and would like to participate. Does the Culinaire 4 Mile / Fryloop also have vegetarian options?
A: Yes Every restaurant/snack bar has a vegetarian option in their promotion.

Q: I am a Muslim and would like to participate. Does the Culinaire 4 Mijl / Frietloop menu also have halal dishes?
A: Yes Every restaurant/snack bar has a Halal option in their promotion.

 

© 2024 De Culinaire 4 Mijl